Företrädesemission 2021

Motion Display grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef på Pharmacia och grundare av bl.a. Pricer, och är ett innovativt företag inom det snabbt växande segmentet In-Store Marketing. Bolaget har utvecklat ett revolutionerade sätt att göra reklam vid varan i butiken, där mer än 70 procent av köpbesluten tas. Bolagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens.

Motion Display idag

 • Marknadsledande leverantör av blinkande skyltar baserade på elektroniskt papper, s.k. e-papper, inom det snabbt växande segmentet In-Store Marketing.
 • Välkänd och återkommande kundbas med kunder som PepsiCo, Coca-Cola och Goodyear m.fl.
 • Förbättrade marginaler efter omfattande optimeringsarbete vad gäller inköp, processer och rutiner.
 • Skalbar affärsmodell – volymerna kan mångdubblas utan större insatser.
 • Huvudkontor i Uppsala med försäljningskontor i Bentonville, Arkansas, USA. Det amerikanska försäljningskontoret är strategiskt placerat i anslutning till Walmarts huvudkontor. Bolaget innehar goda kontakter med leverantörer som levererar till Walmart, och det är på Walmart Supercenters Bolagets elektroniska pappersdisplayer till största del har installerats. USA är Bolagets viktigaste marknad (cirka 78 procent av omsättningen 2020).

Tillväxtförutsättningar och strategier

Bolagets tillväxtstrategi utgörs av två huvudsakliga delar; (i) betydligt mer aktiv bearbetning av kunder i USA som vill exponera sig utanför Walmart och (ii) ta steget in på de nästintill orörda marknaderna i Europa och Asien.

 1. Aktiv bearbetning av kunder i USA

Betydligt mer aktivt bearbeta kunder som vill exponera sig även utanför Walmart. För att lyckas med detta avser Motion Display ingå samarbete med företag som har etablerade kontakter hos flera kedjor, butiker och varuhus. Sådana finns på de flesta marknaderna och inledande diskussioner pågår i USA. Detta är något som Bolaget ägnat tiden under pandemin åt genom att förbereda aktiviteter och bygga upp relationer utanför Walmart.

 1. Expansiva satsningar i Europa och Asien

Ta steget in på de nästintill orörda marknaderna i Europa och Asien där Bolaget hittills knappt ens skrapat på ytan. Som följd av det är det fortfarande bara en liten del av Bolagets potentiella kunder som ens känner till Motion Displays unika e-papperskyltar. Bolagets organisation är byggd för att klara av större volymer av beställningar med bara marginella förstärkningar. Motion Displays affär kan därmed snabbt skalas upp, vilket grundlägger expansionsplanen på nya geografiska marknader.

Motiv och kapitalanvändning

Motivet för Företrädesemissionen är således att stärka Bolagets finansiella ställning för att tillvarata ovanstående tillväxtmöjligheter. Nettolikviden om cirka 15,7 MSEK avses, baserat på ovan resonemang, användas i följande prioritetsordning:

 • Aktiv bearbetning av kunder i USA (cirka 50 procent)
 • Expansiva satsningar i Europa och Asien (cirka 25 procent)
 • Rörelsekapital (cirka 25 procent)

Investerarträff

Med anledning av företrädesemissionen bjuder Motion Display in till ”Digitala Aktiekvällen” den 25 oktober arrangerat av Aktiespararna där bolagets VD Anna Engholm medverkar.

Läs mer om Motion Display och erbjudandet

Erbjudandet i korthet

Villkor
En (1) befintlig aktie ger en (1) nyemitterad aktie

Antal emitterade aktier
10 395 402

Erbjudandepris, SEK
1,80

Emissionsbelopp, SEK
18 711 723,60

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
13,1 MSEK, motsvarande 70% av erbjudandet

Avstämningsdag
14 oktober

Teckningsperiod
18 oktober – 1 november 2021

Handel i teckningsrätter
18 oktober – 27 oktober 2021

Preliminär likviddag
9 november 2021

Handelsplats
Spotlight

Övriga dokument

 • Anmälningssedel (PDF) – Kommer att finnas tillgänglig i samband med att teckningsperioden inleds.

Do you have questions about our products?

We respond as quickly as we can.

Required