Press releases

Weak quarter – Rights issue completed

Företrädesemissionen i Motion Display Scandinavia AB (”Motion Display” eller ”Bolaget”) om cirka 13,1 MSEK har registrerats hos ...

Motion Display Scandinavia AB (”Motion Display” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission som löpte med teckningsperiod ...

Motion Display Scandinavia AB (”Motion Display” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed ett tilläggsmemorandum med anledning av att Bolaget ...

The success of Motion Display in the US continues, and the company has received a new strategically important order for ...

Motion Display Scandinavia AB (”Motion Display” eller ”Bolaget”) presenterar på Aktiespararnas evenemang Digitala Aktiekvällen måndagen den 25 oktober ...

Motion Display Scandinavia AB (”Motion Display” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed ett emissionsmemorandum med anledning av Bolagets företrä...

Styrelsen i Motion Display Scandinavia AB (”Motion Display” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstä...

IMPROVED RESULT COMPARED WITH PREVIOUS YEAR

IMPROVED ORDER INTAKE AND TURNOVER

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.

Erforderlich